Veroni

selainpohjainen veronlaskentaohjelma.

Veroni -veronlaskentaohjelmat ovat suunniteltu tilitoimistoille asiakaspalvelun työkaluksi yrittäjän verokokonaisuuden laskentaan.

Ohjelmat valittavissa vaatimustason ja tarpeen mukaan

Lite

Pro

Vision

Tarjoamme erilaisia ohjelmavaihtoehtoja, alkaen perustason Lite-versiosta aina monipuolisempiin ja kehittyneempiin Pro- ja Vision-versioihin, jotka on suunniteltu erityisesti yrittäjän verokokonaisuuden optimointiin. Kaikissa ohjelmissa käsitellään henkilöverotuksen lisäksi kaikki yhtiömuodot, ja yrittäjän verokokonaisuuteen voi sisältyä useita eri yhtiöitä. Ohjelmamme laskevat paitsi yrittäjän verot myös käteen jäävän tulon ja yritykselle aiheutuneet kustannukset. Näin voit tehdä tarkempia vertailuja ja optimoida verotuksesi, sen sijaan että vertaisit vain verojen määrää. Tarjoamme kattavat ratkaisut erilaisten yrittäjien tarpeisiin.

AY pro
AY lite

Älykäs ja helppokäyttöinen työkalu tekee asiantuntijapalveluiden käytöstä mielekästä ja kannattavaa. Ohjelma laskee automaattisesti lakisääteiset vähennykset, ja tulosteet ovat selkeitä, jolloin laskentaprosessin eri vaiheet ovat läpinäkyviä. Tarjoamme kaksi verovuotta ohjelmaan sisältyen: nykyinen ja edellinen verovuosi. Ohjelmasta on saatavilla kolme eri versiota, joista voit valita sopivimman oman tarpeesi ja vaatimustason mukaan. Veroni Vision -versio julkaistaan myöhempänä ajankohtana.

Osaamisen ylivoima näkyy asiakaspalvelussa.
TMI

Yhtiön ja osakkaan kannalta parhaaseen lopputulokseen optimoinnissa päästään kun annetaan Veroni Vision-ohjelman laskea räätälöidysti tuhansista vaihtoehdoista ja näiden kombinaatioista, yrittäjän taustaa vasten, verotuksellisesti edullisin ja oikein painotettu vaihtoehto. Ymmärrys tarjolla olevista mahdollisuuksista parantaa merkittävästi päätöksentekoa.

KY

Pyrkiessämme parantaa PK yrityksen tuloksentekokykyä verotuksellisin keinoin, yrittäjän tulisi keskittyä ahnaasti etsimään edullisinta vaihtoehtoa tulouttaa yhtiöstään kulloinkin tarvitsemansa varat. Yrittäjän pystyessä kattamaan toimeentulonsa pienemmillä kokonaiskustannuksilla yhtiön kannattavuus paranee tarvitsematta kuitenkaan tinkiä omasta toimeentulostaan.

vahennykset
Tulolajeja ja niiden määriä verotetaan eri tavalla

Verotus on monimutkainen kokonaisuus, jossa erilaiset tulolajit ja niiden määrät verotetaan eri tavoin ja kohdistuvat vähennykset vaihtelevat. Lisäksi on huomioitava, että yrittäjien verotustaustat, yhtiömuodot sekä yhtiöiden nettovarallisuudet ovat erilaisia. On tärkeää ymmärtää verotus kokonaisvaltaisesti, ei vain erillisinä osina. Tarkkaan laskettu tieto on aina arvokkaampi kuin yleiset uskomukset tai näppituntumaan perustuvat päätökset.

Kaiken keskiössä on kannattavuus. Ottaen huomioon todelliset olosuhteet ja yrittäjän verotustaustan, on tärkeää vertailla yrittäjän yhtiölle aiheuttamia kokonaiskustannuksia – mukaan lukien myös verovapaat tulot – ja niiden suhdetta käteen jäävään rahamäärään. Veroni Vision -ohjelmistomme sisältää kaikki nämä seikat ja mahdollistaa optimoinnin tarkastelun joko yhtiön tai osakkaan näkökulmasta.

Veroni ohjelmat

Veroni-ohjelmistomme on selainpohjainen, joten se toimii kaikissa käyttöjärjestelmissä – oli kyseessä sitten Mac, Linux tai Windows. Käyttöösi on aina tarjolla ohjelmiston uusin, ajantasainen versio ilman tarvetta erillisille asennuksille tai päivityksille omalle tietokoneellesi.

Yritysasiakkaat voivat ottaa ohjelman käyttöön avaamalla oman Veroni-tilin, jonka yhteydessä valitaan sopiva ohjelmaversio. Tämän jälkeen lisenssinhaltija nimittää ohjelman käyttäjät. Tilitoimistot voivat halutessaan lisätä useita eri vaatimustasojen mukaisia Veroni-ohjelmia tililleen, mukautuen moninaisiin käyttäjätarpeisiin. Ohjelmaversioiden valinta on joustavaa ja voidaan mukauttaa henkilökunnan määrän, työtehtävien tai asiantuntijatarpeiden mukaan.

potulot
Hinnat vuodelle 2024

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Hinnasto julkaistu 24.4.2023

Lite
 • Henkilöverotus ja kaikki yhtiömuodot
 • Selkeät perus laskelmat
Pro
 • Liten ominaisuudet
 • Laskelman tallennus mahdollisuus
 • Yksityiskohtaisempi tuloste perusteineen
 • Monipuolisemmat laskennan erittelyt
 • Toiminimissä pääomatulo osuuden automaattinen vertailu
Vision
 • Liten ja Pro:n ominaisuudet
 • Osakeyhtiö yrittäjän verokokonaisuuden optimointi
 • Yrittäjän tulolajien optimoinnin grafiikka
 • Laajemmat ominaisuudet mm.

  - SVOP varojenjako

  - Poikkeava tulo

 • Yksittäiset valitut vaihtoehto-laskelmat tulostettavissa myös suoraan kuvasta.
 • Pro lisäkäyttäjät ilman aloitusmaksua.

Lisenssin käyttäjän nimenvaihdosta veloitamme 60 € maksun.